Quà ngoại giao là những món quà đặc biệt được tặng trong các sự kiện quan trọng giữa các quốc gia hoặc tổ chức, mang trong mình giá trị văn hóa sâu sắc và thể hiện sự tôn trọng, thân thiết giữa các bên. Xem thêm nội dung

0795658777