Tượng Kim Long Nhả Ngọc Bằng Đồng

6,500,000

Rồng là đại diện tiêu biểu cho nền văn hóa truyền thống của Việt Nam. Chính vì thế, từ xa xưa linh vật này đã đóng một vai trò và vị thế vô cùng quan trọng trong tiềm thức của người Việt.

0795658777