Tượng Phật Di Lặc Bằng Đồng

1,850,000

Dù đi đến bất cứ vùng miền nào của đất nước chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy sự hiện diện của tượng Phật Di Lặc bằng đồng. Việc thờ cúng tượng Phật đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa và tín ngưỡng của người Việt Nam

0795658777