Tượng Phật Thích Ca Bằng Đồng

2,000,000

Ngày nay, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng là một trong các loại tượng được thờ cúng phổ biến nhất. Phật Thích Ca được coi là người khai sáng Phật pháp, chỉ đường dẫn lối cho con người hướng đến những giá trị tốt đẹp. Bởi vậy, người ta thường thành tâm thờ tượng với mong muốn có được sự bình an và tốt lành đến với gia đình và chúng sinh

0795658777